Báo chỗ trống tầng hầm

Giải pháp báo chỗ trống tầng hầm

Giải pháp báo chỗ trống tầng hầm

     Hệ thống hướng dẫn đỗ xe thông minh (Viết tắt là PGS) cung cấp sự tiện lợi trong việc hướng dẫn đỗ xe một cách tự động cho bãi đỗ xe ô tô. Lái xe dễ dàng nhận biết vị trí còn trống tại từng khu vực trong bãi đỗ xe khi họ đi vào bãi...