Kiểm soát ra vào - access control

Giải pháp quản lý phòng tập Gym - Yoga

Giải pháp quản lý phòng tập Gym - Yoga

     Vân tay hoặc thẻ là căn cứ để xác định người vào phòng tập có được quyền vào hoặc khu vực (VIP) vào hay không.Việc lấy dấu vân tay/ thẻ áp dụng cho tất cả nhân viên và học viên.....

Giải pháp chấm công cho chuỗi nhà hàng - Cửa hàng đa chi nhánh

Giải pháp chấm công cho chuỗi nhà hàng - Cửa hàng đa chi nhánh

     Đặc thù của nhóm khách hàng này bao gồm các đặc điểm của nhóm công ty bán lẻ và nhóm công ty có nhiều chi nhánh. Giải pháp chấm công cho các chuỗi nhà hàng- cafe