Quản lý phòng Gym - Yoga

Phần mềm quản lý phòng tập Gym - Yoga

Phần mềm quản lý phòng tập Gym - Yoga

     Vân tay hoặc thẻ là căn cứ để xác định người vào phòng tập có được quyền vào hoặc khu vực (VIP) vào hay không.Việc lấy dấu vân tay/ thẻ áp dụng cho tất cả nhân viên và học viên.....